Natuur Kids

Jeugdbeweging Groene Gaaien

Vaste weekgroepen natuurverbinding

Reeds 15 de jaar !

Wanneer: Elke woensdag namiddag van 13u30 tot 15u30 (groep 1) of van 15u30 tot 17u30 (groep 2) behalve in de schoolvakanties.

Waar: Heempark, Hoogzij 7 te Genk

Voor wie: kinderen van het 2 de tot 6 de leerjaar

Bijdrage: 40 euro voor het hele schooljaar.

De activiteiten worden ondersteund en georganiseerd door natuur en milieu centrum Heempark.

Visie

Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van natuurverbinding.

Natuurverbinding staat voor thuiskomen bij jezelf vanuit een diepe verbinding met de natuur.

Hieruit groeit vriendelijkheid
voor de natuur: wilde dieren helpen (vogelhuisjes, vogelsnoepjes insectenhotels maken), wilde planten leren kennen en waarderen, duurzaamheid leren begrijpen, de ecologische verbondenheid leren zien
voor elkaar: leren overleggen, constructief conflicten oplossen, samenhorigheid, samen tot oplossingen komen, zorg dragen voor elkaar, voor de tribe.
voor onszelf: de vrijheid durven nemen om jezelf te tonen, grenzen en behoeften aangeven, je eigen ritme volgen, je grenzen verleggen.

We kiezen ook voor kleine groepen van max. 14 kinderen en we begeleiden minstens met 2 (zie over ons) zodat er voldoende aandacht kan zijn voor ieder kind en er ruimte is voor de creativiteit die vanuit de groep ontstaat.

De groep is als een tribe waarbij de kinderen leren luisteren, conflicten oplossen en beslissingen nemen met zorg en respect voor elkaar en voor de natuur. Duurzaamheid komt vaak aan bod op een concrete en positieve manier.